Beëdigd vertalers Spaans

Beëdigde vertalingen

ASA Vertaalbureau is een onderdeel van het Algemeen Spaans Adviesbureau. Onze vertalers leggen zich toe op juridische en zakelijke vertalingen (economie, marketing, reclame, etc.) vanuit het Nederlands naar het Spaans, en vanuit het Spaans naar het Nederlands.

Onze vertalers zijn allen beëdigd en met een universitaire opleiding. Daarnaast werken we met een betrouwbaar netwerk van freelance vertalers. Als gouden regel hanteren we dat onze vertalers bron- en doeltaal van het specifieke onderwerp van de vertaling beheersen en dat alle vertalingen door een native vertaler gecorrigeerd worden.

Tolken

Ons bureau biedt u:

 • tolken om uw klanten beter te woord te staan en te begrijpen
 • tweetalige begeleiders voor uw zakenrelaties, uw handelsmissies, bezoeken aan het buitenland, enz.
 • gerechtstolken
 • eventueel kunt u bij ons goede gidsen vinden voor de bezoeken van uw zakenrelaties

Omdat de tolken van ons bureau :

 • al jaren vaste tolken zijn van bijvoorbeeld Spaanse voetbalteams
 • hun diensten al bij belangrijke transacties hebben bewezen
 • voor de beste notarissen, advocaten en bedrijven van Nederland werken.

Specialisaties

Voor de duidelijkheid: we nemen niet elke opdracht aan, alleen die teksten waarvoor we de nodige kwaliteit kunnen bieden.

Welke zijn onze specialisaties?

 • Juridische en beëdigde vertalingen: statuten, volmachten, huwelijkse voorwaarden, overeenkomsten, uittreksels, verklaringen van erfrecht, testamenten, enz.
 • Teksten over de sociale zekerheid en aanverwante onderwerpen
 • Teksten over kunst: we zijn niet voor niets al vele jaren de vaste Spaanse vertalers van de belangrijkste musea van Nederland
 • Algemene teksten

Voor teksten die niet onder de specialisaties van onze eigen vertalers vallen, kunnen we terugvallen op ons betrouwbare netwerk van freelance vertalers.


drs José Bibián

Lid van het Nederlands Genootschap van
Tolken en Vertalers (NGTV)

Geregistreerd als beëdigd vertaler
bij WBTV met nr. 56

Beëdigd tolk sinds 1986